QUY TRÌNH XỬ LÝ MÙI TẠI CƠ SỞ CHẾ BIẾN GIA CẦM

1. MÔ TẢ

Một cơ sở chế biến gia cầm tại Ontario Canada trung bình chế biến 200.000 con gà một ngày, 5.5 ngày/ một tuần.Tất cả mùi hôi trong không khí từ nhà máy được bắt nguồn thông qua một trong hai bể lọc sinh học, mỗi hệ thống lọc có thể tích 30.000 ft3.

Trong thời gian bắt đầu khởi động mỗi Thứ hai, mùi phát tán cách vị trí nhà máy hơn 1 km. Mối quan tâm của người dân trong khu vực càng gia tăng, và các khiếu nại về mùi hôi làm cho cơ sở chế biến này phải nghiên cứu công nghệ giảm mùi hôi 200.000 con gà một ngày, 5.5 ngày /một tuần. 

2. THÁCH THỨC

Gà được chế biến thứ hai 6:00 am đến thứ bảy lúc 12:00. Trong quá trình khởi động vào thứ hai khoảng 4:00, một mùi sinh học được phát ra từ 3-5 giờ tại bể lọc sinh học. Tùy thuộc vào tốc độ gió, mùi đã được phát tán hơn 1km ra từ vị trí của cơ sở này. Sự gia tăng các khiếu nại từ các khu nhà lân cận và người lao động đã gây ra mối quan tâm với người quản lý hoạt động cơ sở. Ecolo Odor control Technologies Inc đã được tham gia đề xuất một chương trình quản lý mùi tích cực.

3. TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Một dung dịch BioStremeTM xử lý chất thải rắn (SWT) được pha loãng và phun áp dụng cho cả 2 bể lọc sinh học, sử dụng một máy bơm nước áp lực cao nối với máy phun rải lên phân lỏng của gà. Sản phẩm được áp dụng tất cả các buổi chiều thứ bảy, hoặc buổi sáng chủ nhật.

4. KẾT LUẬN

BioStremeTM SWT rất hiệu quả trong việc giảm mùi hôi từ các bể lọc sinh học trong quá trình khởi động. Ngoài ra, nhân viên ghi nhận mùi giảm mạnh trong 3-5 giờ đầu tiên sau khi khởi động. 

 

079 5555 368