QUY TRÌNH XỬ LÝ MÙI TỪ HEO NÁI CHẾT – BIOSTREME111

1. MÔ TẢ

Một cơ sở nuôi heo ở Ontario Canada có 2.500 lợn nái, một trang trại heo đẻ trị giá hàng triệu đola. Hoạt động sản xuất heo con cho các hoạt động trung chuyển. Cơ sở thuộc sở hữu diện tập thể của một doanh nghiệp tích hợp lợn thành lập trên quan hệ đối tác và liên minh.

Để giảm thiểu chất thải, công ty đã bắt đầu làm phân ủ từ các con lợn nái đã chết. Nhà máy đã làm thành ba ngăn, mỗi ngăn được chứa đầy và để yên cho 3-4 tháng trước khi phân được lấy ra và đi rải.

2. THÁCH THỨC

Trung bình 1 heo nái một ngày được thêm vào cơ sở phân. Trường hợp heo chết trung bình là do nhiệt độ va độ ẩm tăng cao, và có thể cao như 6 con/một ngày trong mùa hè trước. Khiếu nại mùi khó chịu từ các nhân viên và các nhà lân cận có liên quan đến cơ sở phân này. Mùi lan rộng đã dẫn đến nhân viên không duy trì cơ sở phân đúng cách. Chăm sóc không đúng cách đã dẫn đến ruồi tăng lên, và các loại nhặn nguy hại khác. Nhiều sản phẩm khử mùi đã được sử dụng trong quá khứ với thành công hạn chế trong việc giảm khiếu nại mùi khó chịu. Ecolo Odor Control Technologies Inc đã được tham gia đề xuất một chương trình quản lý mùi tích cực.

3. TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Một giải pháp pha loãng khử mùi BioStreme111 được phun áp dụng cho vị trí làm phân. Sản phẩm được áp dụng hai lần một tuần trong những tháng mùa hè cho tất cả ba ngăn. Sản phẩm được áp dụng là một vòi phun bằng tay kết nối với một vòi vườn thông thường.

4. KẾT LUẬN

BioStreme111 rất hiệu quả trong việc giảm mùi hôi từ phân hữu cơ của động vật chết. Ngoài ra, nhân viên ghi nhận giảm lớn trong ruồi và nhặn. BioStreme111 chương trình kiểm soát mùi đã được đang diễn ra kể từ tháng Tám năm 2002.

079 5555 368